“Я бывал на том горном плато, близком к небу, где родился Теряан, и оно кажется мне полным той туманной темноты и нежных мечтаний, которые определяют арфу нашего талантливого поэта”.

О. Туманян

Джавахети прошел сложный и долгий исторический путь. Эта часть современной Грузии, согласно административно-территориальному делению страны, по переписи 1994г. была сформирована как провинция Самцхе-Джавахети и провинция Цалка, которая является частью другой провинции, граничащей с последней и прилегающей к ней. В состав региона Самцхе-Джавахети входят бывшие Ахалтская и Ахалкалакская области, которые в советский период были разделены примерно на 5 районов. Самцхинская (Месхуникская, Ахалцихская область) часть региона Самцхе-Джавахети в настоящее время разделена на Адыгенский (площадь: 799,5 км2), Ахалцхинский (1010,3 км2), Аспиндзинский (Аспняк, 825,3 км2) районы.

Многие известные в армянских и мировых кругах люди родились и выросли в Джавахети.

Ашуг Дживани

Аваси

Ованес Каджазнуни

Амо Оганджанян

Дереник Демирчян

Ваан Терян

Джавахетси

Вардгес Суренянц

Ваграм Гайфечян

Акоп Коджоян

Шарль Азнавур

Лусинэ Закарян

Геворг Манасян

Геворг Кочар

  Мария Гулегина

  Карп Хачванкян

  Այդպիսիներից առանձնացնենք անվանի աշուղներ Սիայուն, Թիֆիլուն, Մաթինին, Ֆիրաղուն, Սուխանուն, Ջիվանուն, Հավասուն, աշխարհահռչակ նկարիչներ Վարդգես Սուրենյանցին, Հակոբ Կոջոյանին, Վահրամ Գայֆեջյանին, բանաստեղծներ Դերենիկ Դեմիրճյանին, Վահան Տերյանին, Հովհաննես Մալխասյանին, Մկրտիչ Սարգսյանին, Աղասի Այվազյանին,  հասարակագետներ Սեյլանին (Արշակ Մադոյան), Հակոբ Մանանդյանին, Ստեփանոս Մալխասյանցին, Արամ Ղանալանյանին, Կարդինալ Գրիգոր Պետրոս ԺԵ Աղաջանյանին, Վենետիկի Մխիթարյան Միաբանության անդամներ, առանց ընդմիջումներով հրատարակվող հայոց ամենաերկարամյա պարբերականի՝ «Բազմավեպի» խմբագիրներ Հայր Վահան Հովհաննիսյանին և Հայր Եղիա Վարդապետ Փեչիկյանին, հայ երկրաբան, ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի և ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական թանգարանի հիմնադիր Հովհաննես Կարապետյանին, ժողովրդական երգչուհի Լուսինե Զաքարյանին, Հայոց առաջին Հանրապետության վարչապետեր Հովհաննես Քաջազնունուն և Համո Օհանջանյանին, նույն պետության նախարարներ Ռուբեն Տեր-Մինասյանին ու Ռուբեն Դարբինյանին (Արտաշես Չիլինգարյան), ճարտարապետ Գևորգ Քոչարին և այլոց, որոնցից յուրաքանչյուրն իր գործունեությամբ արժանի է խոնարհումի ու խնկարկման:

  Полезные ссылки

  США

  Связаться с нами

  Армения, Ереван

  Грузия, город Ахалкалак

  Օր/Ամիս/Տարի
  Day/Month/Year
  День/Месяц/Год
  Name Surname
  Name Surname
  Name Surname
  Name Surname
  Name Surname
  დღე/თვე/წელი