Արմաթ կենտրոնների հիմնադրում

AMD of 6․000․000 AMD
SKU: 111 Category:

«Ջավախքին աջակցություն» հիմնադրամի (ՋԱՀ) ռազմավարական առանցքային ուղղություններից է կրթության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը, որի զարգացմանը նպաստելու համար Ջավախքում բարերարների և գործընկերների աջակցությամբ հիմնում ենք «Արմաթ» կենտրոններ (ԱրՄաթ)։

Նվիրատվության պարբերականություն

Մեկ անգամ, Ամենամսյա

Օր/Ամիս/Տարի
Day/Month/Year
День/Месяц/Год
Name Surname
Name Surname
Name Surname
Name Surname
Name Surname
დღე/თვე/წელი