ფონდი “ჯავახეთის მხარდაჭერა” ახორციელებს სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო-ქართლის მხარეების სომხური პრობლემების შესწავლას, პროგრამების შემუშავებას და განხორციელებას, ადგილობრივ, სახელმწიფო, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას.

აქტიური პროგრამები

მიიღე შენი ნაწილი ჯავახეთის განვითარებაში

Გამოსადეგი ბმულები

აშშ

დაგვიკავშირდით

სომხეთის, ერევანი

საქართველო, ქალაქ ახალქალაქი

Օր/Ամիս/Տարի
Day/Month/Year
День/Месяц/Год
Name Surname
Name Surname
Name Surname
Name Surname
Name Surname
დღე/თვე/წელი