ფონდი შექმნილია სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის მხარების
სომხური საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროს განვითარებისთვის.

აქტიური პროგრამები

0 +
წელი
0 +
პროგრამა
0 +
ღონისძიება
0 +
ქველმოქმედი
0 +
ბენეფიციარი

მიიღე შენი ნაწილი ჯავახეთის განვითარებაში

Sos Sahakyan

სოს საჰაკიან

სეირან ვანციან

ქაჯავან ნურიჯანიან

პარუირ პალიან

კარინე ხოდიკიან

ჰოვჰანნეს ჰოვჰანნისიან

ჰოვჰანნეს მუთაფიან

მეუფე მამა გეორგ სარგსიან მხითარიან

გაგიკ ვარდერესიან

აშოტ მელქონიან

არმენ მკოიან

არმან საჰაკიან

ვაღარშაკ ფილოსიან

Გამოსადეგი ბმულები

აშშ

დაგვიკავშირდით

სომხეთის, ერევანი

საქართველო, ქალაქ ახალქალაქი

Օր/Ամիս/Տարի
Day/Month/Year
День/Месяц/Год
Name Surname
Name Surname
Name Surname
Name Surname
Name Surname
დღე/თვე/წელი