Աջակցություն Ջավախքի բազմազավակ ընտանիքներին

«Ջավախքին աջակցություն» հիմնադրամը հաստատել և իրականացում է «Աջակցություն բազմազավակ ընտանիքներին» ծրագիրը, որն ունի երկու բաղադրիչ:

  • 1-ին բաղադրիչով, սկսած 2014 թ. հունվարի 1-ից, Սամցխե-Ջավախքի և Ծալկայի հայկական ընտանիքներում ծնվող յուրքանչյուր 3-րդ և հաջորդ երեխայի համար ընտանիքին տրամադրվում է  միանվագ դրամական աջակցություն։  
  • 2-րդ բաղադրիչով  Սամցխե-Ջավախքի և Ծալկայի հայկական ընտանիքներին, որոնք 2014 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ունեն 6 և ավելի երեխաներ, տրամադրվում է միանվագ դրամական աջակցություն:

       Նշյալ չափորոշիչներին համապատասխանող ընտանիքները կարող են Հիմնադրամի էլ. հասցեին ուղարկել հետևյալ փաստաթղթերը.

  1. ծնողների անձնագրերի պատճենները,
  2. ծնողների ամուսնության վկայականի պատճենը,
  3.  երեխայի ծննդյան վկայականի պատճենը (2-րդ բաղադրիչի դեպքում անհրաժեշտ չէ),
  4. նախորդ երեխաների (2-րդ բաղադրիչի դեպքում՝ բոլոր երեխաների) ծննդյան վկայականների պատճենները, 
  5. երեխայի ծնողներից որևէ մեկի անունով որևէ բանկում բացված հաշվի ռեկվիզիտները։
Օր/Ամիս/Տարի
Day/Month/Year
День/Месяц/Год
Name Surname
Name Surname
Name Surname
Name Surname
Name Surname
დღე/თვე/წელი