Խաչատուր Յուզբաշյանի «Կոխ» ձեռնարկի տպագրություն

Դեռ նախաքրիստոնեական ժամանակներից «Կոխ» հայկական ազգային գոտեմարտ-ըմբշամարտը հանդիսացել է գրեթե բոլոր ազգային հանդիսությունների զարդը և  կրոնական, ժողովրդական, բերքահավաքի տոների ծիսական արարողակարգի անբաժանելի մասը: Սպորտային գոտեմարտը ուղեկցվում է մարզաձևին բնորոշ ազգային երաժշտությամբ և պարով, պարող-ըմբիշները կրում են հայկական տարազին բնորոշ զարդանախշերով ձևավորված մարզահագուստ: Նախքան գոտեմարտի սկսվելը ազգային երաժշտության ներքո մրցակիցները միմյանց հետ պարում են ազգային պարեր, որից հետո միայն սկսում են մրցամարտը։ Այսկերպ արտահայտվում է ազգային մշակույթում, ազգագրության ոլորտում այս մարզաձևի ունեցած բացառիկ դերակատարումը և սպորտի ու արվեստի կապը: Հրատապությունը Ազգային մարզաձևերը,տոնախմբությունները,ծիսակատարությունները, որոնք համարվում են տվյալ ազգի (էթնոսի) մշակույթի բաղկացուցիչ մասը, դեռևս նախնադարյան համայնական հասարակարգի ժամանակներից մինչև 21-րդ դարաշրջանը ծառայել են, որպես մատաղ սերնդի ֆիզիկական, ազգային և համամարդկային դաստիարակության առանձնահատուկ միջոցներ: Ինչպես պատմական որոշ արժեքներ, այնպես էլ ազգային որոշակի մարզաձևեր գնալով մոռացվում և ուշադրությունից դուրս են մնում:  Այսօր միայն Ջավախքի տարածաշրջանում է անցկացվում «Կոխ» հայկական ազգային գոտեմարտ-ըմբշամարտի մրցահանդեսներ: Այս ազգային երևույթը եկել է դարերի խորքից, հանդիսանալով հայ ժողովրդի ինքնասիրության,արժանապատվության, ազգային կերպարի, հոգեկերտվածքի, ինքնությունը պահպանելու արդյունավետ միջոց: Նպատակը Այս ձեռնարկի միջոցով փորձ է արվել ամփոփել «Կոխ» հայկական ազգային գոտեմարտ-ըմբշամարտի դերը և նշանակությունը հայապահպանության, ազգային ու համամարդկային մշակույթի զարգացման ու տարածման վեհանձն առաքելությունում: Ինչպե՞ս աջակցել. Տարբերակ 1.
Գրքի անվանում Տեսակ Ինքնարժեք (դրամ) Տպաքանակ (հատ) Ընդհանուր գումար (դրամ)
ԿՈԽ Հայկական ազգային գոտեմարտ Փափուկ կազմ 2.200 400 880.000
  Տարբերակ 2.
Գրքի անվանում Տեսակ Ինքնարժեք (դրամ) Տպաքանակ (հատ) Ընդհանուր գումար (դրամ)
ԿՈԽ Հայկական ազգային գոտեմարտ Կոշտ կազմ 3.200 100 320.000
  Յուրաքանչյուր ոք կարող է ֆինանսական աջակցություն ունենալ գրքի տպագրության հարցում:

Ինչպե՞ս աջակցել նախագծին