Grigor_Vantsyan

Արժեքավոր են անվանի լեզվաբան, հայագետ Գրիգոր Վանցյանի ոչ միայն աշխատությունները, այլ նաև բոլոր այն նյութերը, որոնք առնչվում են մտավորականի անվան  հետ:

Գրիգոր Վանցյանին նվիրված արդեն իսկ երրորդ գրքում (տե´ս I  և II  գրքերը) ամփոփված կլինեն գրախոսություններ, նամակներ, հեռագրեր և այլ ուշագրավ հրապարակումներ: Առանձին բաժնով ընթերցողին կներկայացվեն Գրիգոր Վանցյանի և Հովհաննես Թումանյանի հարաբերություններին առնչվող նյութեր:

20 Մայիս 2016