Օզնի

Ընդհանուր բնութագիրը

Օզնի գյուղը գտնվում է Ջավախքի Ծալկայի շրջանում՝ շրջկնետրոնից 31 կմ հեռավորության վրա, Սամսար լեռնաշղթայի արևելյան լանջի ստորոտին, ծովի մակերևույթից 1570 մ բարձրության վրա։

Գյուղում բնակվում է 139 ընտանիք, որից 68-ը երիտասարդ  ընտանիքներ են (մինչև 40 տարեկան)։ Բնակչության ընդհանուր քանակը կազմում է 569 մարդ, որոնցից 122-ը անչափահասներ են, աշխատունակ տարիքի բնակիչներ՝ 307 մարդ, կենսաթոշակառուներ՝ 140 մարդ, մշտական աշխատանք ունեցեղներ՝ 26 մարդ։  Վերջին երեք տարիների ծնունդների թիվը կազմում է 11 երեխա. 2011թ.՝ 3 երեխա, 2012թ.՝ 4 երեխա, 2013թ.՝4  երեխա։

Վարելահողերի ընդհանուր տարածքը կազմում է 370 հա, խոտհարքեր՝ 370 հա,   անտառային տարածքներ՝ 119 հա, արոտավայրեր՝ 606 հա։  Անասունների ընդհանուր գլխաքանակը կազմում է Խ.Ե.Ա՝  318 գլուխ, ոչխարներ՝  913 գլուխ։

Գյուղում կա կավի հանք։

Գյուղում չկա գրադարան, մշակույթի տուն, սպարտային կենտրոն։

Օզնիի դպրոցում սովորում է 92 աշակերտ, դասավանդում ՝ 19 ուսուցիչ։

Գյուղի վերաբերյալ առաջին արխիվային տեղեկությունը վերաբերում է 1855 թ., որում նշված է, որ տվյալ տարում Օզնին ունեցել է մեկ փայտաշեն եկեղեցի։

Առկա խնդրիները

Բիզնես նախագծեր

Լուսանկարներ

Աջակցե՛ք Ձեր գյուղին

Donate online

[sdonations]1[/sdonations]

Բանկային ռեկվիզիտներ

Բանկը՝ ‹‹Ինեկոբանկ›› ՓԲԸ Հաշվարկային հաշիվները՝

ՀՀ դրամ ՝ 2050022378941001

ԱՄՆ դոլար՝ 2050022378941020

Եվրո ՝ 2050022378941040

ՌԴ ռուբլի՝ 2050022378941041