Խաչգյուղ

Ընդհանուր բնութագիրը

Խաչգյուղ գյուղը գտնվում է Ջավախքի Ծալկայի շրջանում՝ շրջկենտրոնից 40 կմ հեռավորության վրա։

Գյուղում  բնակվում է 186 ընտանիք։ Բնակչության ընդհանուր քանակը կազմում է 650 մարդ, որոնցից 125-ը անչափահասներ են։

Վերջին երեք տարիների ծնունդների թիվը կազմում է 23 երեխա. 2011թ.՝ 9 երեխա, 2012թ.՝ 9 երեխա, 2013թ.՝5 երեխա։

Վարելահողերի ընդհանուր տարածքը կազմում է 215 հա, խոտհարքեր՝ 160 հա,   անտառային տարածքներ՝ 600 հա։

Անասունների ընդհանուր գլխաքանակը կազմում է Խ.Ե.Ա՝ 1000 գլուխ, ոչխարներ՝  800 գլուխ։

Գյուղում կա մշակույթի տուն և գրադարան։ Խաչգյուղի միջնակարգ դպրոցում սովորում է  շուրջ 81 աշակերտ։

Առկա խնդրիները

Գյուղամիջյան ճանապարհները  ունեն բարեկարգման կարիք։

Գյուղում առկա է ոռոգման ջրի խնդիր։

Գյուղում չկա սպորտային դպրոց։ Մշակույթի տունը գտնվում է միջին բարեկարգված վիճակում։

Ինտերնետ հասանելիությունը բավարար չէ։

Բիզնես նախագծեր

Լուսանկարներ

Աջակցե՛ք Ձեր գյուղին

Donate online

[sdonations]1[/sdonations]

Բանկային ռեկվիզիտներ

Բանկը՝ ‹‹Ինեկոբանկ›› ՓԲԸ Հաշվարկային հաշիվները՝

ՀՀ դրամ ՝ 2050022378941001

ԱՄՆ դոլար՝ 2050022378941020

Եվրո ՝ 2050022378941040

ՌԴ ռուբլի՝ 2050022378941041